Més Algemesí: Convocatòria de plenari extraordinari novembre sobre tancament RTVV

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt…

[…]

Convocar el Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de l’Ajuntament, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ

Dia: 27 de novembre (dimecres)
Hora: 15.00 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

Únic. Moció conjunta del grup Socialista, EUPV i Més Algemesí, relativa al tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana»…

:: mesalgemesi.com, e6d.es