Més Algemesí: L’Ajuntament oculta a la ciutadania que el mercat costarà 1’55 milions

Segons la documentació que va per a plenari està previst la construcció d’un gimnàs

Segons la documentació que obra en l’expedient de modificació de crèdit pel qual es destinen 1’2 milions del romanent a la construcció del Mercat, el preu de l’edifici serà prou superior a la xifra que estan intentant difondre. L’ajuntament informà en març a la ciutadania que el cost de l’edifici era 1’1 milions més IVA, és a dir 1.331.000€…

:: mesalgemesi.com