Algemesí aplicarà el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per a incentivar les ajudes a l’ocupació i formació dels més joves

El objectiu principal d’aquest nou pla ocupacional és que tots els joves compresos entre els 16 i 24 anys, no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, tinguen accés al món laboral, a l’educació contínua i a la formació d’aprenent o de període de pràctiques després d’haver acabat l’educació reglada o d’haver quedat desocupats…

:: algemesi.net