Més Algemesí: Convocatòria plenari de setembre de 2014

DADES DE LA SESSIÓ:
Dia: 30 de setembre de 2014 (dimarts)
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA…

:: http://mesalgemesi.com/6415