Les dades de l’últim estudi sobre consum d’alcohol i drogues en la població juvenil dut a terme a Algemesí mostra que cada vegada són més els jóvens que no consumeixen i es retarda l’edat d’inici en consum d’alcohol

En 2013 les dades de l’estudi revelen que descendeix notablement el percentatge d’enquestats que diuen consumir alcohol i es retarda l’edat del primer consum.

La tendència en els hàbits de consum, en part originats per la crisi econòmica i per una major conscienciació de l’estat de salut, desvela que l’alcohol ocupa el primer lloc i el cànnabis, el haixix i la cocaïna el segon lloc…

:: algemesi.net