L’EMPRESA ADJUDICATARIA DE L’AJUNTAMENT NO TE CONTRACTAT A CAP AFILIAT D’ESQUERRA UNIDA

LES ACUSACIONS AL GRUP POLÍTIC SÓN DESMUNTADES EN NO EXISTIR CAP PLEC DE CONDICIONS QUE REGULE L’ACTIVITAT DEL TREBALLADOR

Davant les noticies publicades respecte d’una persona contractada per una empresa de comunicació del nostre poble, des del col·lectiu local d’EUPV volem aclarir unes qüestions per a coneixement de la ciutadania.

1.- El treballador en qüestió no està contractat per l’empresa de comunicació de l’Ajuntament (Carbe Produccions SL.). L’única vinculació existent és l’empresari. Així doncs, i com que no rep cap euro de la institució pública, no hi ha cap plec de condicions o normativa que limite els seus contractes. Davant aquest fet és evident la lliure voluntat del director de l’empresa per a contractar a qui desitge.

2.- Havent desmentit l’incompliment d’un plec de condicions que no existeix, caldria remarcar que en cap moment cap membre del nostre grup municipal ha pressionat, forçat u obligat a ninguna empresa a que contractara ningú. És una pràctica que condemnem i per això ens neguem a fer ús d’ella. Per tant no procedeix, com s’ha apuntat, qualificar de il·legalitat una acció que mai hem realitzat.

3.- La persona contractada ho ha estat per un contracte de formació i per una duració d’un any, imaginem que seria l’opció més propicia per a l’empresa. En conseqüència, és del tot exagerat parlar de portes giratòries, quan el treballador mai ha ocupat cap càrrec públic i el treball més bé podria ser considerat un minijob.

4.- La persona contractada té una amplia formació amb un cicle superior, una llicenciatura amb premi extraordinari per la Universitat de València i estudis de postgrau en comunicació. Un perfil que pot interessar a moltes empreses privades, com ha estat el cas.

5.- En reunions per desbloquejar la percepció infundada de col·locar a una persona propera al projecte d’EUPV, ens exigiren que l’empresa acomiadara al treballador, un fet clarament il·legal al que ens negarem.

6.- Per finalitzar, respectem la decisió del treballador que abandonarà el seu lloc de treball, cansat i desgastat per una persecució política i personal totalment infundada. La persona afectada ha decidit explicar la situació patida amb una carta oberta.

algemesi

: Esquerra Unida Algemesí http://ift.tt/1ZzYBOB