Socialistes: Preguntes al Plenari de juliol

Sr. alcalde, Sra. regidora de Policia. Alguns veïns han rebut en el seu domicili una nota per la qual se’ls informa de la nova regulació d’aparcament en els carrers d’un sol costat. A partir d’ara «segons vostés han manifestat» els canvis es faran cada sis mesos.

És una mesura fora de tot sentit comú. No és igual l’aparcament a mesos alterns, que sis mesos seguits. En estos carrers, els veïns hauran d’aguantar mig any un cotxe a la porta de casa. …

Més en Socialistes d’Algemesí

També al mateix bloc: