Arribada dels romans del projecte Via Scipionis

Dijous 14 de setembre
Campament ubicat en el parc Bernat Guinovart
A partir de les 19.30 hores
 

: Ajuntament http://ift.tt/2h0WofJ