Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el RETA. Exercici 2017

Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. Treball.
 
La concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establits en l’Orde 15/2017, de bases reguladores.
L’objectiu d’aquestes ajudes és la consolidació de l’ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.
 
Interessats/Sol·licitants
1.       Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que reunisquen els requisits establits en l’apartat "Requisits". 
2.       No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores. (Bases reguladores ací)
Requeriments
a)       Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b)      Complir, dins de l’any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c)       Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d)      No tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altri.
e)       Tindre almenys 19 anys d’edat en la data de publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.
 
Termini de presentació: 10 d’Octubre
ACCÉS AL TRÀMIT
 

: Ajuntament http://ift.tt/2hxoEui