Ayudas para mejorar la competitivid y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana

 Beneficiaries:   

Xicotetes i mitjanes empreses privades que desenvolupin o vagin a desenvolupar en la Comunitat una activitat industrial productiva vinculada directament als següents sectors: calçat,
ceràmic, metal·lúrgic, tèxtil, joguina, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus

i els sectors emergents de biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

Termini: 25/01/2019 a 25/02/2019

 

Tramitació telemàtica mitjançant l’enllaç http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/incentivos-y-ayudas

 

Quantia:

L’ajuda consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses subvencionables, si bé l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors.
El pressupost mínim subvencionable del projecte d’inversió industrial serà de 25.000 euros, IVA exclòs.

 

Actuacions subvencionables:

Només podran subvencionar-se, conformement a aquesta convocatòria, els projectes d’inversió industrial que s’enquadrin en alguna de les següents tipologies:
a) Creació d’establiments industrials: inici d’una nova activitat de producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
b) Trasllat d’establiments industrials: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
c) Millores i/o modificacions de línies de producció: realització d’inversions d’adquisició d’actius, que permetin la modernització de línies de producció existents, o
generin la implantació de noves línies de producció, en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol·licitud en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

 

                        Més informació: https://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12263.pdf

 

: Ajuntament http://www.algemesi.es/va/page/ayudas-para-mejorar-competitivid-sostenibilidad-pymes-industriales-sectores-comunitat-valenciana