PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMCORA

La Generalitat Valenciana concedeix a l’Ajuntament d’Algemesi una subvenció per import de 397.979,68 euros, destinada a la contractació de persona/s desocupada/s inscrites com a demandants en els Espais Labora de la Generalitat, que preferentment provinguen del sector agroalimentari, per a la realització d’obres o serveis d’interés general.

: Ajuntament http://www.algemesi.es/va/page/programa-extraordinario-emcora