Missa pels difunts dels balls, misteris i martiris, personatges biblics, voltants, músics i totes les persones que han col·laborat i participat en la Festa

Diumenge 8 de setembre, Dia de la Mare de Déu

Capella de la Troballa

09,00 h

Diumenge, Setembre 8, 2019 – 09:00

: Ajuntament http://www.algemesi.es/va/event/missa-pels-difunts-dels-balls-misteris-martiris-personatges-biblics-voltants-musics-totes-persones-que-han-collaborat-participat-festa