I PREMI DE PINTURA RÀPIDA DE LA SETMANA DE BOUS

: Ajuntament http://www.algemesi.es/va/page/premi-pintura-rapida-setmana-bous