Com aprendre a parlar en públic

Top confidential: Un regidor del PP fa una telefonada per a intentar convèncer a un altre per a que parle en un acte públic on també ha de parlar l’alcalde. Objectiu: Que algú acompanye a Vicente Ramón en el discurs i no quede es quede ell sol davant el públic.

En més d’una ocasió hem comentat el fet que Vicente Ramón no té una retòrica que aconsegueix conquerir a les masses amb el seu discurs, ja. Però, ara sembla que també hi ha companys de govern i de partit que també són conscients de la poca gràcia per parlar en públic del nostre màxim representant.

Més en El blog de Doménec Gamieta.