Ombra i Claror: Més Algemesí, una visió crítica del nostre poble.

El nostre poble viu una llarga sacsejada política, l’aparició de Més Algemesí ha somogut els ciments de l’àmbit local i la paranoia electoralista ha entrat als dos grans grups, a uns per por de perdre les seues poltrones i cadiretes ben remunerades, però també a altres que les volen guanyar per seguir governar-mos dia a dia sense cap novetat. No entenen el projecte de Més Algemesí, però són conscients del seu potencial i del que això suposa.

Però, què és Més Algemesí? …

Més en Ombra i Claror