En el carrer consell de la Vila, des què han canviat la part d’aparcar els cotxes, molèsten als veïns a l’hora d’entrar al garaig.

Més en 46680.info :: Algemesí millorant punt a punt.