REVISTA DE FENSA

Hola, m’agradaria participar amb una foto que he fet aquest matí a la biblioteca municipal. Fa anys que vinc denunciant aquest fet, però tot resta igual.