Plànol de casetes i cadafals rematants 2008

Més en http://www.setmanadebous.com