Més Algemesí: Convocatòria del plenari de novembre de 2011

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

“Resolució 2106/2011, de 25 de novembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.Convocatoria plenari dia 30 de novembre de 2001.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles […],

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 30 de novembre de 2011 (dimecres)
Hora: 20’15 hores
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial

Més en mesalgemesi.com i facebook.com