Incumplint les normes


Aforament.

Tot un espectacle de llum i color i com no de sabor va ser la inauguració del casino lliberal. Un bany de multituds, com ha de ser, a això cal posar sempre algun però, la capacitat o millor dit l’aforament del local es va incomplir el primer dia, la normativa dóna una aforament d’unes dues-centes persones al local per seguretat, i axi consta en el fullet explicatiu repartit en el casino EL CASINO LLIBERAL OBRI ELS PORTIS