Més Algemesí: Convocatòria del plenari de maig de 2012

Resolució 1036/2012, de 24 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

[…] Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 31 de maig de 2012 (dijous)
Hora: 12.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA…

Més en mesalgemesi.com