El xic fadrí

La contaminació: pol·lució atmosfèrica deguda als gasos emesos pels vehicles en les ciutats i altres contaminants, com la humitat i els canvis de temperatura, són les principals causes de deteriorament de la pedra i altres materials de construcció.

A part de fer-li dany al medi ambient i a la salut de les persones, la contaminació també pot fer-li dany a les edificacions, als monuments, o estàtues a l’aire lliure, així com a altres estructures urbanes. Els químics continguts en la contaminació de l’aire acaba amb materials com: la pedra arenosa, pedra calcària, morter, i materials diversos. La pluja àcida dissol les pedres, i origina clavills sobre edificacions.

Més en Algemesí Denúncia.