Convocatòria Ple 27 de desembre de 2012

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt:

Resolució 2394/2012, de 21 de desembre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí.

Convocatòria plenari ordinari […]

RESOLC:
Convocar el Ple de l’Ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 27 de desembre de 2012 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

Més en mesalgemesi.com, e6d.es