Més Algemesí: Convocatòria del plenari de febrer de 2013

Convocar el Ple de l’ajuntament per a realitzar la sessió ordinària, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ
Dia: 28 de febrer de 2013 (dijous)
Hora: 20.00 hores
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA…

Més en mesalgemesi.com, e6d.es