ESPAI PUBLICITARI DISPONIBLE
Contacta amb adminalgemesi.info

Actualizaciones de octubre, 2014 Mostrar/Ocultar Comentarios | Atajos de teclado


 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 30 de October, 14 (14:28) Enlace permanente  

  Setmana de Bous: La Comisión Taurina se reúne con los partidos con representación municipal 

  Desde la Comisión negamos que se haya tomado decisión alguna sobre las becerradas ya que este no es el ámbito ni tampoco era la finalidad de los contactos.

  La Comisión Taurina de Algemesí ha realizado durante las últimas semanas una ronda de contactos con los representantes de los grupos políticos municipales a fin de conocer sus consideraciones sobre la situación actual, evolución y futuro de la Semana de Toros de Algemesí. Los acontecimientos acaecidos durante las celebración de las pasadas fiestas y la polémica suscitada en el municipio han hecho dar a Comisión Taurina un paso adelante por el bien de la fiesta, motivo principal por el que se ha llevado a cabo esta ronda de contactos con los partidos políticos…

  :: setmanadebous.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 30 de October, 14 (14:27) Enlace permanente  

  Més Algemesí: Convocatòria plenari d’octubre de 2014 

  DADES DE LA SESSIÓ:

  Dia: 30 d’octubre de 2014 (dijous)

  Hora: 20.30 h

  Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

  ORDRE DEL DIA

  A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  Aprovació de les actes anteriors (30-09-14 i 6-10-14).
  C.l. Serveis Públics. Aprovació de la renovació de l’adhesió al conveni marc pera la gestió dels residus d’envasos de vidre (ECOVIDRIO).
  C.l. Cultura. Adjudicació del contracte de gestió i animació de I’Espai Jove i del Centre Sociocultural del Carrascalet.
  C.l. Hisenda. Modificació de I’Ordenança fiscal núm. 3.3. reguladora de la taxa per la prestació del servei en el Cementeri Municipal.
  C.l. Urbanisme. Ratificació de la Resolució 1779/2014, sobre la delegació per a contractar les obres «Millora d’infraestructures al barri del Carrascalet».
  C.l. Urbanisme. Aprovació de la declaració de plurianualitat de l’expedient de contractació de millores d’infraestructures en el barri del Carrascalet.
  C.l. Urbanisme. Sotmetre a informació pública la modificació puntual núm. 6 del POGU.
  C. l. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la nova Llei de seguretat ciutadana i la Llei de seguretat privada.
  C.l. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la millora de la ronda d’Aizira.
  C.l. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista en qué sol·licita la derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.
  C.l. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV de mesures per a previndre la pobresa energética.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
  C.l. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
  C.l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
  C. l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
  C.l. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
  C.l. P. Económica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa dels autónoms (ACSA).
  C. l. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de Valencia.
  C.l. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa eléctrica per al regadiu.
  C.l. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
  C.l. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
  C.l. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autónoms.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
  C. l. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
  C. l. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
  C. l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-prórroga de renovació de la concessió de I’AP-7.
  C.l. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
  C. l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista pera la restauració de façanes.
  C.l. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
  C.l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democratica en la Caporalia de I’Estat.
  C.l. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
  C. l. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agraries i contra la concentració.
  C.l. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
  C. l. Cultura. Moció del grup municipal Socialista pera la creació d’un banc de llibres municipal.
  l. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
  C.l. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sol urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
  C. l. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democratica dels alcaldes i de les alcaldesses.
  C.l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
  C. l. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
  C.l. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagógic Municipal.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barrí C/ Albalat final de l’avinguda del País Valencia i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
  C.l. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrológic del Xúquer.
  C.l. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
  C.l. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
  C.l. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de I’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN
  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de setembre de 2014, de la número 1.728 a la número 1.916, en tramit de quedar assabentada.
  Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014.
  Donar compte de la Resolució 1903/2014, sobre les línies del Pressupost de l’exercici 2015.

  :: mesalgemesi.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 30 de October, 14 (14:24) Enlace permanente  

  BercaTV: 28-octubre-2014 

  :: berca.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 30 de October, 14 (14:24) Enlace permanente  

  L’Ajuntament, a través d’Aviva, inicia un nou curs de Voluntariat pel Valencià 

  El programa pretén que el valencià siga una llengua d’acollida i tinga un major ús social.

  Gràcies als participants, el voluntariat compleix set anys i vol consolidar-se i augmentar el nombre d’activitats proposades…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 30 de October, 14 (14:24) Enlace permanente  

  Setmana de Bous: Los becerros de Algemesí, en el Diario de Jerez 

  ALGEMESÍ es un lindo pueblito valenciano, muy tranquilo, respetuoso con sus tradiciones, amante de sus costumbres, poblado por gentes trabajadoras, discretas y sencillas. Entre el río Magro y la Albufera, sus habitantes han cultivado la morera y el arroz además de los cítricos, orgullo y prestigio de la Comunidad valenciana…

  :: setmanadebous.com

   
  • Anonim1 jueves, 30 de octubre, 14 (15:31) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   Estaban, tan tranquilos como casi siempre, los algemesinenses preparando sus fiestas de verano […]

   Pero este año, un grupo de personas ajenas al pueblo, un grupo insolente para con las legítimas costumbres del lugar y por tanto -gusten o no- respetables, unas personas exclusivistas, dictatoriales e impositivas, se colaron por allí, ocuparon sus calles, arrancaron carteles, invadieron las aceras, cortaron accesos, impidieron el normal desarrollo de la vida de los lugareños y les dijeron, además, a los tranquilos habitantes de Algemesí, como tenían que celebrar sus fiestas.

   ———————

   Puaaaaaaaaaaaj. Emoticono de vomitar, per favor?


 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (16:48) Enlace permanente  

  L’Ullal Cultural: Presentació del llibre “Homo Sapiens? Història breu dels grans errors del coneixement humà” de Pedro Domínguez 

  L’Ullal Cultural te el plaer de convidar-vos a la presentació del llibre “Homo Sapiens? Història breu dels grans errors del coneixement humà” de Pedro Domínguez Gento, el proper divendres 14 de novembre a les 19:30h al Casino d’Algemesí. L’acte comptarà amb la presència de l’autor i serà presentat pel Dr Nelo Traver.

  :: lullalcultural.wordpress.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (16:48) Enlace permanente  

  L’Ajuntament estableix un servei d’autobusos gratuïts durant tota la setmana amb motiu de la festivitat de Tots Sants 

  L’horari especial d’autobusos s’ha iniciat el dilluns 27 d’octubre i finalitzarà el diumenge que ve, 2 de novembre.

  A més, enguany s’han comprat dos escales grans més, que s’afigen a les ja existents i que compten amb una plataforma per a facilitar l’accés i col•locació dels arreglaments florals d’alguns nínxols. També s’ha posat a disposició dels usuaris durant estos dies una sala habilitada per a les persones que vullguen realitzar allí, en els cementeris, els seus propis arreglaments florals…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (16:47) Enlace permanente  

  BercaTV: Presentació Fallera Major d’Algemesí 2015 

  :: berca.net

   
 • Tuesday, 28 de October, 14 (08:53) Enlace permanente  

  Societat Musical: Loading 1.000 músics interpreten La Muixeranga d’Algemesí 

  Fa un any que la Societat Musical d’Algemesí va ser l’amfitriona de la 45 Assemblea General de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i un dels actes més emotius va ser la interpretació de La Muixeranga per part de les bandes simfòniques de les localitats de la Ribera Alta, amb la col·laboració de les dues muixerangues d’Algemesí i La Colla de tabal i dolçaina. A continuació, podeu veure el video d’aquell moment tan especial:

  :: societatmusicalalgemesi.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (08:53) Enlace permanente  

  La Casa Cantonera: Receptes tradicionals – Agueda Ureña 

  Dissabte 1 de novembre
  a les 18:00h

  Una vegada més la nostra estimada Àgueda Ureña amant de la bona cuina, ens ve a presentar les adaptacions que ha fet per a Thermomix dels plats tradicionals editats al seu llibre “Menjar i gaudir” a la Vall d’Albaida Tardor – Hivern, es d’una coca de pimentó fins un arròs caldós, utilitzant sempre ingredients de la terra, propers i de primera qualitat, ens elaborarà com ja ens té acostumats un “fum” de plats i seguirem descobrint com de fàcil i ràpid pot ser cuinar de manera saludable amb Thermomix…

  :: lacasacantonera.org

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (08:50) Enlace permanente  

  Ruptura Social: Estem al 2014 o al 1960? 

  Aquest escrit el vaig a dedicar expressament a analitzar una figura pública del nostre poble, el perquè de les seues paraules, el seu significat, i si realment mereixem aquestes persones en el poder.

  Aquest és el nostre alcalde, l’alcalde del PP, partit ara dit demòcrata, que va ser creat per franquistes i, ara mateix, encara hi ha algun que altre entre les seues files. Només veig jo aquesta incoherència?…

  :: rupturasocial.wordpress.com

   
  • onésimo redondo martes, 28 de octubre, 14 (11:45) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   Després de llegir aquest escrit d’opinió cal pensar que al qui es fa la referencia mereix la mort per el garrot, afussellament o la defenestració . De tots els noms que formeu part d’aquest blog d’pinió sols hi ha dos personnes que poden parlar a fons del franquisme perquè com altres molts estigueren plenament integrats en aqueix sistema franquiste.

   • Manuel Heredia miércoles, 29 de octubre, 14 (15:50) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

    Acceptant el dret de les persones, com a animals polítics, a la seua evolució ideològica, al final lo que importa es la seua trajectòria. A dia de hui està molt clar qui rep el sobre i qui no. El polític que representa en aquests moments al partit de la corrupció, de la descomposició social i de l´economia salvatge, pot i deu ser criticat pels ciutadans. Es un deure i una obligació moral.

  • Anónimo martes, 28 de octubre, 14 (14:42) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   ha faltat un Vota EU al final… el plumero, que se ve el plumero!

  • JJ martes, 28 de octubre, 14 (15:35) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   El fet que aquesta persona no estiga al franquisme no significa que no puga opinar, hi ha una cosa que es diu informar-se, llegir o estudiar, potser sapigues que es Onesimo redondo. L’article està prou be, aunque ell siga de EU, sols demana el vot de sentit comú, lo que sabem és que al partit dels corruptes, no hi ha que votar-lo.

  • Anónimo martes, 28 de octubre, 14 (17:24) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   Ahh pero estos són de EU? Pues ja tinc clar a qui votar, per lo menos donen la cara.

  • Anónimo martes, 28 de octubre, 14 (17:51) Enlace permanente | Inicia sesión para responder

   Supose que això del 20-N ho va dir l’alcalde pensant en Leon Tolstoi (escriptor) i Francis Aston (premi nobel de quimica), no sigueu mal pensats!


 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (08:49) Enlace permanente  

  L’Ajuntament i EMPAL han visitat ClínikSalud dins del cicle de visites a les empreses locals 

  Dins del programa de dinamització de l’economia local, l’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria d’Indústria i amb la col•laboració d’EMPAL, han realitzat este matí una nova visita a un establiment de la localitat per donar a conéixer els sectors i l’oferta productiva que hi ha a Algemesí. Així doncs, la visita s’ha realitzat a les 10 hores, en ClínikSalud, ubicada en l’avinguda de la Generalitat, 7, del municipi…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Tuesday, 28 de October, 14 (08:49) Enlace permanente  

  Sant Jaume: Continuen les noticies Parroquials! 

  Després d’una setmana ben carregada d’esdeveniments, n’estrenem una de nova amb molts actes i amb una festivitat ben important: Tots Sants.
  Ahir diumenge vam tindre una doble celebració a la nostra Parròquia: la Dedicació de la Basílica i la dels Beats Màrtirs del Poble. Celebracions que refermen l’estima i la gratitud a la Parròquia i el record als nostres màrtirs, exemple i referent a imitar per tots nosaltres…

  :: stjaume.blogspot.com.es

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Monday, 27 de October, 14 (12:55) Enlace permanente  

  Més Algemesí: Ja hem celebrat la penúltima assemblea de barri al C/ Rei en Jaume 

  El veïnat ens agraí que li donàrem la veu i ens contà que els preocupava.

  La que fa 7 de les assembles que hem fet a peu pla la celebràrem al C/ Rei En Jaume, darrere del Centre Cultural Jaume I. Donat que en la zona que va del carrer Sant /Cristòfol i Tres Moreres fins el carrer Sant Isidre…

  :: mesalgemesi.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Monday, 27 de October, 14 (12:54) Enlace permanente  

  La Fallera Major de València assistirà a l’acte de presentació de Tania Gascó i Paula Clari com a fallera major i fallera major infantil 

  Així mateix, les falleres també presentaran les seues respectives corts d’honor

  El Teatre Municipal d’Algemesí serà l’escenari que acollirà demà dissabte 25 d’octubre, a les 20 hores, la presentació de les noves falleres majors d’Algemesí. La fallera major infantil, Paula Clari Julio, i la fallera major de la ciutat, Tania Gascó Martos, viuran la nit que marca l’inici del seu regnat i a més ho faran acompanyades per la nova fallera major de València, Estefanía López Montesinos, i representants de la Junta Central Fallera de València…

  :: algemesi.net

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel
Olark Livehelp