ESPAI PUBLICITARI DISPONIBLE
Contacta amb adminalgemesi.info

Actualizaciones de noviembre, 2014 Mostrar/Ocultar Comentarios | Atajos de teclado


 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Friday, 28 de November, 14 (14:29) Enlace permanente  

  Un total de 28 comerços de ACSA obrin les seues portes amb descomptes i ofertes per a commemorar el Black Friday (Divendres Negre) 

  El mateix dia se sortejaran, entre totes les persones que hagen realitzat compres, 5 premis de 60 euros en vals de compra…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Friday, 28 de November, 14 (14:28) Enlace permanente  

  Més Algemesí: Convocatòria plenari de novembre de 2014 

  DADES DE LA SESSIÓ:

  Dia: 28 de novembre 2014 (divendres)
  Hora: 20.30 h
  Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

  ORDRE DEL DIA

  A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

  Aprovació de l’acta de la sessió anterior (30/10/14).
  C.I. Cultura. Proposta d’atorgament dels guardons d’honor «Ciutat d’Algemesí per a l’any 2015».
  C.I. Personal. Aprovació de la plantilla orgànica.
  C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions per a l’adjudicació del servei de redacció, edició, programació i emissió per TDT del Berca i la direcció tècnica de televisió, servei de mitjans de comunicació municipals telemàtics i gestió de xarxes socials municipal, servei de gabinet de premsa i protocol municipal, servei de disseny, maquetació i reprografia de cartellera i fullets municipals.
  C.I. Cultura. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de condicions per a l’adjudicació del contracte del servei de redacció, edició, acabat i repartiment del BIM Berca.
  C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal 3.1, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, declaracions responsables, expedició de còpies de documents, informació urbanística i tramitació d’expedients de gestió urbanística.
  C.I. Hisenda. Modificació de l’Ordenança fiscal número 3.8 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
  C.I. Hisenda. Aprovació del pressupost general del l’Ajuntament per a l’exercici 2015, memòria, sostre del gasto, estat de despeses i ingressos, plantilla de personal, bases de execució i documentació complementària.
  .C.I. Hisenda. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament referida a 31 de desembre de 2013.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
  C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
  C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
  C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
  C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
  C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
  C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
  C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
  C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
  C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
  C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
  C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc de llibres municipal.
  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
  C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
  C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
  C.I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
  C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
  C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacionsde les clàusules de sòl a les hipoteques.
  C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Popular contra la violència de gènere.
  C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
  C.I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Raval.

  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’octubre de 2014, de la número 1917 a la número 2098, en tràmit de quedar assabentada.
  Donar compte de l’execució pressupostaria corresponent al tercer trimestre de 2014.
  Despatx extraordinari.
  Precs i preguntes

  :: mesalgemesi.com

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Friday, 28 de November, 14 (14:26) Enlace permanente  

  BercaTV: Al Detall 27 Nov 2014 

  :: berca.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Friday, 28 de November, 14 (14:26) Enlace permanente  

  AENOR entrega el certificat de qualitat de la Carta de Serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per la seua qualitat en la prestació de serveis municipals als ciutadans 

  Algemesí ha sigut un del municipis pioners a escala nacional a obtindre esta acreditació. Existeixen en l’actualitat 37 acreditacions de Carta de Serveis en tot Espanya i d’elles 6 estan a la Comunitat Valenciana.

  D’esta manera, s’acredita la qualitat en el servei i atenció als ciutadans per un període de tres anys, i s’evidencia amb la conformitat de la seua Carta de Serveis d’acord amb la norma UNE 93200:2008…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Friday, 28 de November, 14 (14:26) Enlace permanente  

  La Piscina Municipal Coberta renova i àmplia la sala de musculació 

  Presenta diverses millores que complementen les activitats de natació i altres de caràcter esportiu que es presten en l’actualitat.

  En la sala de la planta baixa s’han renovat i ampliat els equips amb altres màquines de rehabilitació…

  :: algemesi.net

   
 • Friday, 28 de November, 14 (14:17) Enlace permanente  

  Taller d’ocupació Qualitat Mediambiental 

  Ens han aprovat el taller d’ocupació «QUALITAT MEDIAMBIENTAL D’ALGEMESÍ» amb les especialitats següents:

  · HORTICULTURA I FLORICULTURA
  · INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES
  · INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE FUSTERIA

  La durada del taller serà de 6 mesos i està previst que l’inici siga abans que finalitze l’any.

  Es convoquen 6 llocs de treball: 1 director, 1 administratiu, 3 professors (1 per cadascuna de les especialitats) i 1 professor de compensatòria. El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció del personal del taller serà el 29 de novembre (el dissabte 29 de novembre estarà obert el registre general de l’ajuntament). Els requisits per a cadascun dels llocs de treball es poden consultar a la web http://www.algemesi.net

  Es convoquen 30 alumnes, 10 per especialitat, a través d’oferta al SERVEF, els quals hauran de complir els requisits mínims següents:

  § Tindre vint-i-cinc anys o més.
  § Ser desempleats, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el Servef.
  § Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  VIA EMAIL.

   
 • Friday, 28 de November, 14 (13:52) Enlace permanente  

  Agenda 28-30 novembre 

  DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE DE 2014

  18.00 hores. ANIMACIÓ LECTORA INFANTIL. Amb Almudena Francés. Per a xiquets a partir de 3r d’Infantil. Biblioteca Municipal
  19.00 hores. Semana Multicultural Casino Lliberal. Casino Lliberal
  19.30 hores. Cicle conferències al Jurat de Reg. La Sèquia a l’època contemporània: refundació, conflictes i adaptacions”. A càrrec de Salvador Calatayud Giner. Local del Jurat de Reg. Organitza: Jurat de Reg – Ullal Cultural
  20.30 hores. Ple municipal. Sala de plens de l’Ajuntament
  22.00 hores. Sorteig jornada de compres BLACK FRIDAY- Organitza ACSA. Sala d’actes Casino Lliberal
  22.00 hores. Nits a l’espai jove. Espai Jove

  DISSABTE 29 DE NOVEMBRE DE 2014

  18.30 hores. CINE INFANTIL. Operación Cacahuete. Teatre Municipal
  Preu: 4,5 €
  Venda d’entrades: mitja hora abans de la projecció
  19.00 hores. Acte d’inauguració i presentació de la nova edició del “Rastrillo” benèfic d’ASFAL. Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
  19.00 hores. Presentació falleres majors Falla El Pla. Centre Polivalent.
  22.00 hores. Nits a l’espai jove. Nit de Henna. Espai Jove

  Programació esportiva

  8.00 hores. Panchos Bike BTT: la Garrofera (53 km)
  Lloc d’eixida: rotonda de l’avinguda de Bernat Guinovart, encreuament camí de la Creueta
  7.55 hores. Grupeta de la Ribera: Ruta Pobla del Duc (100 km)
  Lloc d’eixida: parc de Salvador Castell, zona de la Cerveseta
  9.00 hores. Sènia Informàtica CB Algemesí – CB Sueca Copymat. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  10.30 hores. Infantil Masc. Handbol Maristes. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  12.00 hores. Cadet Masc. Handbol Maristes. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  16.00 hores. 2ª Fem. Autonòmic Handbol Maristes. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  18.00 hores. Chem-Mecanitzats Va de Bàsquet – CSA Carcaixent. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  16.00 hores. Jornada 11. Algemesí, CF Juvenil 2ª Regional – CF Dénia B. Estadi Municipal
  18.00 hores. Jornada 11. Algemesí, CF Amateur 2ª Regional A – CD Rafelguaraf. Estadi Municipal
  20.00 hores. CB Algemesí 2ª Zonal – Coasport Va de Bàsquet. Pavelló Cobert 9 d’Octubre

  DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE DE 2014

  11.30 hores. CONCERT DE SANTA CECÍLIA. Banda Simfònica de la Societat Musical d’Algemesí. Teatre Municipal
  Preu: 3 €
  Venda d’entrades en taquilla:
  – venda anticipada: dimecres 26 i dijous 27 de novembre, de 18.30 a
  20.00 hores
  – dia de l’espectacle: de 10.30 a 11.30 hores
  20.00 hores. Música a la Basílica. Basílica de Sant Jaume.

  Programació esportiva

  12.00 hores. Interstar Deporte Maristas Algemesí – AT Valladolid. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  17.00 hores. Infantil A CB Algemesí – CB Benifaió. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  18.00 hores. Infantil B CB Algemesí – CB Tavernes. Pavelló Cobert 9 d’Octubre
  19.00 hores. Sènior Fem. CB Algemesí – CB Carcaixent. Pavelló Cobert 9 d’Octubre.
   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 27 de November, 14 (13:55) Enlace permanente  

  La Diputació rep 150 majors de Llutxent i d’Algemesí 

  El president de la Diputació rep els grups de la Vall d’Albaida i la Ribera en la sala de plens com “la casa de tots”
  Després de la visita a la seu capitalina de la Diputació, el grup s’ha traslladat al MuVIM i a La Beneficència on se’ls ha oferit un dinar de germanor i un espectacle musical…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 27 de November, 14 (13:55) Enlace permanente  

  L’equip de govern de l’Ajuntament baixa quasi un 20 % l’ICIO per a l’any que ve 2015 

  A esta rebaixa, se li afegirà addicionalment un 10 % per a tot tipus de vivendes de règim de protecció pública, és a dir, per a les de VPO quedarà al 2,61 %.

  Quant a les vivendes incloses en el Catàleg de béns i espais protegits, per qüestions culturals i historicoartístiques, es bonificarà també en un 95 % la quota de l’impost, que és el màxim autoritzat per Llei…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 27 de November, 14 (13:11) Enlace permanente  

  Acte d’entrega de PDA’s a la Policia Local 

  L’empresa Dornier, encarregada de la gestió del pàrquing de la plaça del Mercat, ha fet entrega este matí a la Policia Local d’Algemesí de 5 PDA com a millora dins del contracte…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Thursday, 27 de November, 14 (13:07) Enlace permanente  

  Presentació campanya «En valencià està més bo» 

  Via email.

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Wednesday, 26 de November, 14 (18:30) Enlace permanente  

  L’Ajuntament acull la Ruta de la Salut 

  L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria de Sanitat, acull hui dimarts, 25 de novembre de les 17 hores a les 20 hores, en la sala d’exposicions de l’Ajuntament d’Algemesí, la Ruta de la Salut…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Wednesday, 26 de November, 14 (18:29) Enlace permanente  

  Manifiest Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere 

  Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, establit així per Nacions Unides i que se celebra hui 25 de novembre, des de l’Ajuntament d’Algemesí volem expressar…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Wednesday, 26 de November, 14 (18:29) Enlace permanente  

  Algemesí ofereix un nou taller d’ocupació per a 30 persones de les especialitats d’horticultura-floricultura, instal•lació i manteniment de jardins i zones verdes, i instal•lació d’elements de fusteria 

  La selecció d’alumnes es realitzarà a través del SERVEF, per tant les persones interessades han de tindre especificat en la seua demanda d’ocupació formació d’esta especialitat i complir els requisits mínims…

  :: algemesi.net

   

 • Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /homepages/1/d346401751/htdocs/algemesi/wp-content/themes/p2alge/inc/template-tags.php on line 199

  Wednesday, 26 de November, 14 (18:29) Enlace permanente  

  BercaTV: 25 Novembre 2014 

  :: berca.net

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel
Olark Livehelp