ESPAI PUBLICITARI DISPONIBLE
Contacta amb adminalgemesi.info

Actualizaciones de junio, 2017 Mostrar/Ocultar Comentarios | Atajos de teclado

 • Thursday, 22 de June, 17 (19:53) Enlace permanente  

  Festes Sant Joan 


  Sense definir
  Same window
  sites/default/files/images/Festes/danses.jpg
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2s07q8F

   
 • Thursday, 22 de June, 17 (19:43) Enlace permanente  

  Proposen pujar un 60% el preu de les les hores extra de la policia tot i ser il·legal 

  La proposta compta amb un informe negatiu de la tècnica de personal i intervenció per no ajustar-se a la llei. I amb l’oposició del principal sindicat.

  M+S ALGEMESÍ considera una irresponsabilitat del regidor de Personal i de l’equip de govern portar a plenari un increment injustificat i il·legal de la retribució de les hores extra que compta amb un informe negatiu de la Tècnica de Personal i de la Interventora i que a més trenca la “pau social” que el regidor de personal proclama.

  Ahir passà per comissió una proposta que M+S ALGEMESÍ votà en contra perquè va contra dels interessos generals de la ciutadania i, sobretot, perquè crearà greuges comparatius que desestabilitzaran la convivència laboral. En l’actualitat l’ajuntament, per conveni laboral, estableix un preu de 15’62€ l’hora extra d’un dia laboral i de 22’05€ en diumenges i efectius. Eixe preu és el mateix per al personal C1 de l’ajuntament i per a agents i oficials de la policia (també C1). Si l’hora extra és per la nit els policies cobren 19’03€.

  El dimarts, però, rebérem una sorprenent proposta que consistia en pagar les hores extra a 35€ si eren de divendres nit,  dissabte nit o diumenge o festiu, i 25€ per a la resta. Això implica un increment al voltant del 60% del preu de les hores extra sols de la policia. A la proposta del regidor acompanyava l’esmentat informe que indicava bàsicament que no existia cap criteri objectiu que justifiqués eixe increment: “Per a aquesta modificació no hi ha criteris previs d’establiment. Únicament un increment del preu valor/hora“. Però sobretot indicava que donat que per a 2016 i 2017 l’increment que preveu la llei estatal per a les retribucions del personal públic és un 1% “L’increment de les gratificacions per serveis extraordinaris proposat per als membres de la policia local supera l’esmentat increment de l’ 1%“. O el que és el mateix, que és totalment injustificat i il·legal.

  Davant aquesta tessitura M+S ALGEMESÍ demanà en la Comissió al regidor que retirara la proposta, cosa que no va fer. Va justificar tal proposta indicant que teníem una plantilla de la policia que estava pitjor retribuïda que en altres ajuntaments, i que donat que sols se’ls havia pujat en els dos darrers anys un 1% havien perdut poder adquisitiu. Aquest darrer punt és cert, però això ha passat a tots els treballadors públics municipals, no sols a ells. I en relació al primer punt no ens neguem a abordar-lo si és així, però després de fer-se públic la Relació de Llocs de Treball que està elaborant la Universitat de València, i fer-ho a través de la modificació dels complements, i no a través de les hores extres que ni fa tota la plantilla ni fan tots igual..

  Tot això sense entrar a valorar que crearia un gran greuge comparatiu amb la resta de treballadors municipal que també realitzen hores extra, als quals no se’ls incrementaria la quantitat. De fet el sindicat CCOO votà en contra per aquest motiu, i un altre sindicat local -FIFA- s’abstingué. Cal tenir present que si s’aprova aquest increment per a la policia enguany, a la llarga acabaria aprovant-se per a tots, i això les arques públiques difícilment ho poden aguantar. L’any passat la despesa en hores extra de tot el personal municipal ascendí a 317.000€. D’haver-se pagat al preu proposat s’incrementaria en 190.000€ més, és a dir, ascendiria a mig milió d’euros. Si s’aplicara sols a la policia es passaria d’haver pagat més de 241.000€ en hores extra a 385.000€ L’increment pactat significa pagar 144.000 més fent les mateixes hores.

  És difícil com a polítics poder justificar davant de la ciutadania un increment de 22€ a 35€ per molt de festiu que siga, i més amb una crisi que encara continua estant-hi. I més difícil ho és quan la proposta ve d’un partit com EU que en la legislatura passada es caracteritzà per ser molt crític amb les despeses en hores extres. Des de M+S ALGEMESÍ continuem demanant la retirada d’aquest punt del plenari, i volem que els problemes laborals o retributius s’aborden d’altra manera i evitant aquest tracte diferenciat entre treballadors i treballadores. Nosaltres sentint-ho molt, tot i valorar el treball dels membres de la Policia Local, però no podem votar una cosa que no sols que és clarament il·legal, sinó que no és ni mínimament defensable davant la ciutadania.

  : Més Algemesí http://ift.tt/2sZyxFm

   
 • Thursday, 22 de June, 17 (10:53) Enlace permanente  

  L’Ajuntament d’Algemesí premia els projectes per a actualitzar l’entorn urbà de la ciutat 

  El concurs d’idees organitzat per la regidoria de Medi Ambient i Urbanisme ja té projectes guanyadors que aporten una visió sobre com han de ser les rondes d’Alzira i del Calvari en este segle XXI. Es tracta de la ronda de circumval·lació interior d’Algemesí que s’ha quedat integrada dins de la ciutat, al voltant de les vies de tren i l’estació de Renfe, que va de l’entrada a la ciutat des d’Alzira a l’eixida en direcció a València amb doble sentit de circulació.
  El primer premi, dotat amb 12.000 euros, ha sigut per al treball “Un passeig pels sentits”, presentat per Ester Blasco i Víctor Rubio. Una proposta de remodelació de la zona que passa per donar més espai a les persones i les bicicletes. En la ronda d’Alzira es proposa una zona destinada a l’hostaleria, junt amb zones de jocs, i zones d’aigua i de plantes aromàtiques.
  El segon premi, dotat amb 6.000 euros, és per al col·lectiu Àgora Arquitectes pel seu treball “A pas de ball”. Aquest grup està format per Juan Antonio Corts, Mario T. Colombini, Óscar Cerveró, José G. David Llácer, Luis Antón Domingo, Álvaro Esteve, Juan Carlos Corner i Jaime A. Vidal. Aquesta proposta busca reduir el trànsit en les rondes, potenciar l’aparcament en la zona d’Adif-Renfe i habilitar una estació d’autobusos al costat de la del tren. També aposta per un passeig gastronòmic i que diversos carrers siguen només a vianants. A més contempla la ubicació d’un hotel a l’altura de l’edifici històric de la fàbrica de BJR.
  El tercer premi, de 1.000 euros, és per a HAC 90 Arquitectes per un treball que busca allunyar el més possible la calçada per a vehicles de les façanes residencials, amb la qual cosa es provoca una façana interna.
  Per al regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Pau Montalvà, “amb aquest concurs hem volgut obrir les grans decisions urbanístiques als professionals de la nostra ciutat. Hem marcat unes línies mestres que tots els treballs presentats han seguit: la ronda d’Alzira i la ronda del Calvari s’han de revitalitzar, rehabilitar-se i ser amables amb els vianants. El jurat tant el tècnic com el polític ha dictaminat per unanimitat als guanyadors. Això vol dir que compartim una única visió del poble, un únic model de ciutat. I açò s’aconsegueix preguntant i valorant les aportacions dels partits que ara estan en l’oposició, fet que abans no passava”.
  L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que els tres projectes premiats “contemplen idees que volem fer nostres. A més, cal dotar les rondes de zones on es puga aparcar el vehicle i poder accedir a peu al centre de la ciutat. La persones han de prevaldre sobre els vehicles de motor, i la ronda ho ha de permetre i facilitar”.
  Així mateix, amb l’entrega de premis, ha quedat inaugurada en la primera planta del Mercat Municipal una exposició dels treballs presentats.

  : Ajuntament http://ift.tt/2tRlfr7

   
 • Thursday, 22 de June, 17 (09:58) Enlace permanente  

  Algemesí 

  : visaes http://ift.tt/2twrmSu

   
 • Wednesday, 21 de June, 17 (01:36) Enlace permanente  

  Apostem per encomanar ja el projecte arquitectònic d’una 2a casa de la música 

  La del teular està saturada i cal desencallar ja el tema. Proposem una modificació de crèdit per elaborar un projecte que done opció a demanar subvencions. El punt 73 del pacte de legislatura contempla crear aquest nou espai

   

  Algemesí és un poble musicalment molt actiu. La Casa de la Música de la plaça del Teular la comparteixen el Conservatori de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles i l’Escola de Música Josep Moreno Gans pertanyent a la Societat Musical d’Algemesí. Afortunadament totes dues institucions compte amb una molt bona salut educativa i el nombre d’alumnes s’ha anat incrementat. Fa uns pocs anys calgué habilitar l’entrada de la Casa de la Música per a aules i en l’actualitat s’ha tingut que externalitzar algunes classes i assajos.

  El ben cert és que aquesta situació no es pot allargar ad infinitum i els polítics hem de prendre cartes en l’assumpte. Totes dues institucions han posat múltiples vegades damunt la taula el problema, i l’única solució viable i d’èxit és construir un nou edifici, una segona Casa de la Música. Abordar aquest problema fou el punt 73 dels acords d’investidura. Altres solucions són simplement arranjaments provisionals. Aquest és un projecte molt ambiciós i evidentment costós, però s’ha d’abordar ja. En l’actualitat el cost d’aquesta obra no el pot assumir íntegrament el consistori, per això caldrà buscar finançament d’altres administracions. Programes econòmics per a finançar aquest tipus d’inversions existeixen, però és difícil optar a ells si no es té ja un projecte arquitectònic elaborat. I això, ara per ara, no es té.

  La nova ubicació d’aquest segon edifici, tot i que encara no està establerta definitivament, està oficiosament proposada, i seria al magatzem municipal del carrer Pelaio. Tenint ja determinades coses clares, com la necessitat i la ubicació, caldria començar a pensar en elaborar el projecte. El problema, però, és que no hi ha consignació pressupostària per a elaborar-lo i davant la manca d’iniciativa per buscar el finançament al projecte arquitectònic M+S ALGEMESÍ ha presentat per a aquest plenari una proposta senzilla i ràpida. Es tracta d’aprovar per plenari  un suplement de crèdit per tal de traslladar uns diners destinats a pagar dues places de funcionaris que estan buides (la de gestor esportiu i la de tècnic informàtic, ambdues del grup A1) a la partida d’estudis tècnics d’urbanisme. Aquests salaris no s’estan pagant perquè les places no estan ocupades, i ni tan sols s’han convocat. Fent servir el salari de tres trimestres de cada plaça, més la part proporcional de la seguretat social de l’empresa, podem destinar 78.500€ per a encomanar un projecte arquitectònic; i fins i tot sobraran per elaborar-ne d’altres que també es calen.

  El que des de M+S ALGEMESÍ tenim clar és que no podem allargar eternament un tema que ja estava parlant-se al final de la legislatura passada i que, a més, és el punt d’acord 73 de les 115 propostes.  Dissortadament l’actual equip de govern no es lleva la pasta de les mans, i passa prou de complir els punts que pactaren amb nosaltres, d’ahí la nostra iniciativa. Almenys nosaltres, no sabem ells, tenim clar que l’educació musical és una part important de l’educació integral de la persona i que és un deure dels poders públics promocionar-la i posar les condicions materials per a que aquesta estiga a l’abast de totes les persones. No podem retrocedir un segle i pensar -o actuar- com si l’educació musical fos un “extra” per a la persona que ha de quedar al càrrec de les famílies que ho puguen pagar. Al capdavall estem en una terra de músics, però els músics necessiten instal·lacions.

  : Més Algemesí http://ift.tt/2sygvY2

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (23:41) Enlace permanente  

  A L’ACABAR EL CORPUS CHRISTI, COMENÇA L’ESTIU A LA PARRÒQUIA! 

  Aquest diumenge hem celebrat la solemnitat del Corpus Christi, l’adoració del gran misteri de la presència de Crist a l’Eucaristia i més concretament en els sagrats Cos i Sang de Jesucrist. En aquesta festivitat caldria destacar tres aspectes molt important per als cristians. En primer lloc, és un recordatori del Tríduum Pasqual atés que el Dijous Sant s’instituix l’eucaristia, sagrament de l’entrega del Senyor a la mort. D’altra banda, amb l’Eucaristia també és el sagrament de la unitat ja que tots els que estem units a Crist mengem d’un mateix pa i, per tant, formem un mateix cos. No obstant, no podem menjar del cos i la sang de Crist si no ajudem les persones necessitades del nostre entorn. Per últim, en l’Eucaristia trobem a la presència real i permanent de Jesús per a ser adorat. L’adoració és una actitud de cor, que s’expressa de formes externes. Per aquest motiu ens agenollem i adorem davant del Santíssim Cos de Crist, perquè res més gran de Déu tenim al món que el Cos del seu propi fill. 

  Després d’aquesta breu introducció, repassarem els esdeveniments d’aquesta setmana.

  En primer lloc cal dir que passada la festa del Corpus, a partir de dilluns dia 19 de juny, comença el canvi d’horaris parroquial. La Missa vespertina serà a les 20h. tots els dies, i l’exercici diari, mitja hora abans.

  A més a més, el proper dijous 22, a les 20:30h., al Patronat de Sant Jaume, hi haurà  una interessant conferència pel professor D. Daniel Plan oberta a tot el poble.

  D’altra banda, el dimarts 20 a les 20:30h. en l’Abadia, tindrà lloc la reunió preparatòria per pares i padrins dels xiquets i xiquetes a batejar-se el diumenge 25.

  Seguint la línia sagramental, està programat per al proper cap de setmana, el Curset intensiu prematrimonial de juny. Les parelles que pensen participar cal que es posen en contacte amb el Sr. Rector el més aviat possible.

  La festa del Cor de Jesús és el dia més apropiat per a la celebració comunitària de la Unció de Malalts. Per aquest motiu s’administrarà a la Basílica el dissabte 24 a les 20:00h i a les 11h. a la Residència d’ancians.

  El dia 23 en la Vigília de Sant Joan Baptista celebraran la festa al seu Patró a la Basílica, la Séquia Reia i el Jurat de Reg, i el dia 24, la celebrarà el carrer de Sant Joan, amb Missa, a les 21h, a la Capella de la Troballa pels veïns i devots vius i difunts del carrer i del barri

  Per últim, el Moviment Juvenil tampoc para les seues activitats, i és que ja fa massa dies que acabaren les activitats de dissabte al Patro i ara, per anar fent boca per al campament s’ha preparat un cinema a la fresca per a tots els xiquets de 1r i 2on Cicle el proper dijous a les 20h. al Patronat.

  També continua obert el període d’inscripcions on-line per al campament, podeu assabentar-vos de tot a la web, acítrobareu la circular i el linkper apuntar-se a viure un estiu genial. Cal dir que les inscripcions seran els propers dies 21 i 23 de 19:00h. a 20:30h.

  : ST. JAUME ALGEMESI http://ift.tt/2rSDf3b

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (23:21) Enlace permanente  

  al detall corpus 

  Cast: Berca TV

  : Vimeo / Berca TV’s videos http://ift.tt/2sQRkmz

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (23:21) Enlace permanente  

  20 juny 2017… 

  Cast: Berca TV

  : Vimeo / Berca TV’s videos http://ift.tt/2tpRq1p

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (17:11) Enlace permanente  

  Toni Sabater Nácher guanya el III Concurs d’Alumnes de l’Escola de Música JMG 

  toni sabater

  Des de l’Escola de Música ‘José Moreno Gans’ i la Societat Musical d’Algemesí continuem apostant per una educació musical de qualitat i adaptada als nous temps i per això volem destacar la importància d’aquest premi que a més de ser un estímul de cara a futures ensenyances musicals, reconeix el mèrit i la dedicació dels alumnes durant els seus estudis elementals de música a la nostra escola.

  El passat divendres 16 de juny els alumnes que aquest curs finalitzen 4rt de Grau Elemental oferiren una audició a l’emblemàtic claustre del Museu de la Festa. Cal remarcar l’alt nivell musical demostrat pels 12 participants que interpretaren una obra del repertori del seu instrument. El jurat, compost per professors de l’Escola, va avaluar cada actuació, i sumant aquesta puntuació a la nota mitjana extreta de totes les assignatures que els alumnes han cursat al centre, es van obtenir els resultats finals sent Toni Sabater Nácher, alumne de saxòfon del professor Raül Richart, el guanyador.

  A la II Audició de Fi de Curs de l’Escola de Música, que tindrà lloc el proper dijous 22 de juny al Teatre Municipal, se li lliurarà a Toni el diploma acreditatiu del premi i un xec per valor de 60 € per a adquirir material musical. A continuació, Toni interpretarà l’obra que li ha portat a ser guanyador del premi.

   

  : Societat Musical d’Algeme… http://ift.tt/2rz7wEN

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (16:46) Enlace permanente  

  PREMI CONCURS IDEES RONDA D’ALZIRA I CALVARI 


  Sense definir
  Same window
  sites/default/files/images/urbanisme/acte_urbanisme.jpg
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2swwdms

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (16:46) Enlace permanente  

  CARTELL LGTBI 


  Sense definir
  Same window
  sites/default/files/images/dona/cartell_lgtbi.jpg
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2swJKuf

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (16:46) Enlace permanente  

  Jornada Exportar 


  Sense definir
  New window
  sites/default/files/images/economia/jornada_exportar_22_juny.jpg
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2swKkbi

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (16:46) Enlace permanente  

  Donació sang Juny 2017 


  Sense definir
  Same window
  sites/default/files/images/Sanitat/sang_29-algemesi.jpg
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2swFKKn

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (16:46) Enlace permanente  

  Premi de Ciències Socials_Cartell 


  Sense definir
  New window
  Pes: 
  10

  : Ajuntament http://ift.tt/2swou7M

   
 • Tuesday, 20 de June, 17 (13:47) Enlace permanente  

  Premi de Ciències Socials 

  : Ajuntament http://ift.tt/2svWb9P

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel
Olark Livehelp